Начало / Анотация Ив. Дичев
Анотация Ив. Дичев

КУЛТУРНО И СОЦИАЛНО КОНСТРУИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО. ТЯЛОТО, ВЛАСТТА, ГРАДЪТ.
Проф. Ивайло Дичев
60 часа.

Курсът има за цел да представи проблематиката на пространството през призмата на социалните науки, както да даде инструменти за изследването му в собствената работа на студентите. От една страна ще се разгледа субективното, телесно изграждане на пространството във взаимоотношението на човека към окръжаващата среда, от друга пространството като социално отношение, доминирано от една или друга власт. От една страна – пространството на реалните човешки взаимодействия, от друга – това на въображението, несъзнаваното, изкуството, медиите.

Както и при провеждането на курса “Образът като изследователски инструмент” през 2006-7, ще бъде използван богат визуален материал, като се обръща специално внимание върху визуалните методи на изследване.

Студентите, които работят по тази проблематика, както и онези, които желаят да получат оценка ще могат да направят представяне пред семинара по уговорка с преподавателя.

Ще бъдат разгледани следните теми:
1. Социалното конструиране на пространството - Лефевр, Серто. Пространство на всекидневието и пространство на властта. Телесно и визуално пространство.
2. Градът като договаряне на пространства. Пространствени равенства и неравенства. Градът като “родина на чужденеца”, Монтескьо.
3. Градът като проект. Моменти от история на урбанизацията - модерният град, комунистическият град, постмодерният град.
4. Парадокси на понятието за градска идентичност. Градът-сцена, градът-музей, виртуалният град. Фланьорът пред сцената на града.
5. Обществото на спектакъла и конструирането на ситуации като форма на съпротива, Ги Дебор. Центрове и периферии, мейнстрийм и маргиналии.
6. Координати на дома. Антропология на домашното пространство (кабилската къща на Бурдийо). Поетиката на пространството на Башлар – огнището, ъгъла, прагът. Ужасяващото на Фройд.
7. Територия и граница между контрол и идентичност. Идентифициране, визуализиране, изследване. Нови територии и граници в съвременния свят. Ролята на техниката в конструиране на нови територии и граници.
8. Пътуване, промяна, метаморфоза. Проблеми, които поставя пред мисленето на пространството мобилният човек.
9. Местност, ориентир, пейзажът. Естетизация на идеята за пространството. Пейзажът като наследство.
10. Топос, утопия, хетеротопия. Временни, преходни пространства - не-местата на Марк Оже.
11. Психоаналитичен ракурс към пространството. Другата сцена на съня при Фройд. Несъзнаваното като фигура при Лиотар. Въображаеми пространства.
12. Изобразителните изкуства в помощ на пространствените изследвания. Анализ на начина, по който живописта и фотографията конструират пространства. Композиция, перспектива, контрапункт и пр.
13. Пространства, конструирани в киното: монтаж, движение, гледна точка. Градът в киното – Метрополис, Човека с кинокамерата, Рим, Уестсайдска история и пр..
14. Имаме ли право да говорим за виртуалното пространство? Хипертекст, сърфиране, ризом, интерактивност, мултимедия. Анализ на платформи като Гугъл ърт, Секънд лайф, Виртуален Амстердам и др.
15. Опространствяването на света в глобалната епоха. Политически, технологични, екзистениални, естетически измерения. Парадоксалната връзка между скорост и усещане за неподвижност. Глобалната комплексност на Ъри.

Библиография
Augé, M. (1992) Non-lieux, Seuil, Paris
Benjamin, W. (2003). The Arcades Project, The Belikanp Press of Harvard University Press, Cambridge, MA
Debord, G. (1992) La societé du spectacle, Commentaire sur la societé du spectacle, Gallimard, Paris
Debord, G., (1997) Rapport sur la construction de situations, Mille et une nuit, Paris
Dicks, B. (2003). Culture on Display. The production of Contemporary Visibility, Open University Press, London
Foucault, M. (1986). On Other Spaces, Diacritics 16-1, Spring, 22-27
Jenks, Ch. (1995) Visual culture, Routeledge, London
Kostof, S. (1992). The City Assembled. The Elements of Urban Form Through History, Bulfinch. Boston, New York and London
Lefebvre, H. (1974). La production de l’espace, Anthropos, Paris
Lyotard, J-F. (1971). Discours, figure, Klincksieck, Paris
Marin, M. (1973). Utopiques. Jeux d'espaces. Minuit, Paris
Mitchell, W. (1986) Iconology. Image, text, ideology, Univerisity of Chicago Press
Sack, R. (1986) Human territoriality. Its theory and history, Cambridge Univerisity Press, Cambridge.
Urry, J. (2003) Global Complexity, Polity Press, Cambridge
Ападурай, А. (2006) Глобални етнопространства в Свободната модерност, ЛИК, София
Бурдийо, П. (2005) Къщата или обърнатият свят в Практическият усет, Фигура, София
Грекова, М. съст. (2002) Градът: социална реалност и представа, ЛИК, София
Дичев, И. (2005) Пространства на желанието, желания за пространство. Етюди по градска антропология, Изток-запад, София
Серто, М. (2002) Практики на пространството в Изобретяване на всекидневието, ЛИК, София
Федърстоун, М., Лаш, С. (2004) Глобални модерности, КХ, София
Фройд, З. (1991).Ужасяващото, в: Естетика, Изкуство, Литература, Университетско издателство, стр. 501-528.

www.ivayloditchev.cult.bg

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria