Начало / Анотация Ал. Кьосев
Анотация Ал. Кьосев

ДОКТОРАНТСКО АТЕЛИЕ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
доц. АЛЕКСАНДЪР КЬОСЕВ

Ателието прави опит за синтез на няколко важни неща.

- То представлява организационна форма на докторантите, която има един академичен и административен ръководител, но заедно с това възпроизвежда традиционна академична интелектуална общност, в която докторанти и преподаватели общуват и дискутират свободно, възпроизвеждайки старите идеали на Хумболдовия университет.

- То изпълнява ролята на докторантски семинар, на който всички участници в докторантското училище са задължени поне веднъж в рамките на учебната година да имат презентация: да представят своя проект, глава от завършената си дисертация, методологически проблем или друг вид принос, обсъден с ръководителя. Презентацията се организира с участието и присъствието на ръководителя на докторската работа, така че тя се явява косвена форма на проверка и оценка. Т.е. то изпълнява ролята на традиционен докторантски семинар, каквито има по всички висши училища в Европа и Америка.

- В рамките на аталието ще се провеждат и сбирки извън представянето на индивидуалните дисертации. По предложение на самите докторанти ще се обсъждат важни български и международни културни и художествени събития, ще се организират кръгли маси и дискусии.

- Ателието е естествената публика за изтъкнати гост-лектори от чужбина, място за контакт на докторантите с изтъкнати учени. Надяваме се, това да подобри и международните контакти на докторантите.

- Ателието е пространство на интердисциплинарно общуване, което позволява за момент да се прекрачат границите на индивидуалните занимания и на дисциплината или методологическата традиция, от която идват различните участници. Така то разширява хоризонта на докторантите, включвайки ги в диалог помежду им и както и с техните преподаватели. Интердисциплинарността тук се разбира широко – не само в научен смисъл, но и като отваряне на тясно научните занимания към контакт с художествени проблеми, към общуване с гостуващи художници, писатели, композитори, архитекти и пр, интерес към актуални културни събития и пр. Практиката по света е доказала, че подобни контакти раждат нестандартни идеи и евристични “къси съединения”, които могат да бъдат от голяма полза на младите учени.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria