Начало / Анотация В. Градев
Анотация В. Градев

МОДЕРНОСТ И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТ
проф. дфн. Владимир Градев
Семестър - летен
Кредити 5, Часове – 30 часа лекции

Цели на курса : изследване на едно ново методологично и епистемологично поле в интердисциплинарна перспектива
Методи на оценяване: Участие в семинара и представяне на свързани с дисертацията разработки Език на обучението
български
Предварителни изисквания: Курсът е отворен за редовно посещаващи занятията докторанти

Съдържание на дисциплината
Различните науки за човека и обществото днес все по-често се обръщат към религиозните феномени и техния смисъл, валидност и залози в съвременния свят и в курса ще се изследват както собствено теоретичните така и социо-културните проблеми, които този възроден интерес повдига. Критическото разглеждане на различните дискурси и подходи към религиозния феномен ще разкрие онези форми и начини, чрез които западната култура търси отговор на най-парещите проблеми на определената от сблъсъка между модерност и пост-модерност, секуларизация и фундаментализъм съвременна епоха.

Препоръчана литература
Питър Бъргър, Десекуларизацията на света
Макс Вебер, Генезис на западния рационализъм
Марсел Гоше, Разомагьосването на света
Владимир Градев, Прекъсването на пътя
Владимир Градев, Политика и спасение
Владимир Градев, Между абсолютното тайнство и нищото
Жак Дерида, Вяра и разум
Рене Ремон, Религия и общество в Европа
Ричард Рорти, Джани Ватимо, Бъдещето на религията
Чарлз Тейлър, Безпокойствата на модерността
Около Чарлз Тейлър: Религия и политика
Ернст Трьолч, Макс Вебер, Протестантска култура и модерна епоха
Хабермас, Ратцингер, Диалектика на секуларизацията

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria