Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Новини
 
Начало / Новини / Курсове на Докторантското училище на СУ
Новини
8.10.2009
Курсове на Докторантското училище на СУ

зимен семестър 2009-10 академична година

Проектът на СУ “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.

ВАЖНО!!

През зимния семестър на 2009-10 академична година ще се проведат 10-те курса, събрали най-голям брой участници до 30 октомври 2009 г.

Заявки за участие се подават по електронна поща на адрес с копие до . Срок за подаване на заявки 30 октомври 2009 г.

Списъкът на избраните курсове и разписанието на занятията ще бъдат публикувани тук до 5 ноември 2009 г. Начало на семестъра за докторанти 9 ноември 2009 г.

Ако избраният от вас курс не се проведе, можете да се запишете в друг през първата седмица от семестъра.

Преподаватели и анотации на курсовете им:

 1. Проф. Сава Джонев, ФФ - Дизайн, методи и интерпретация на изследвания в сферата на социалните науки
 2. Проф. дфн Искра Христова-Шомова, ФСлФ - Текст, контекст, интертекст. Цитиращият човек в науката, журналистиката и изкуството
 3. Доц. д-р Теодора Стоева, ФФ - Комуникативна култура 
 4. Проф. дфн Величко Руменчев, ФФ - Невербална комуникация в публичното общуване 
 5. Доц. д-р Боян Знеполски, ФФ - Съвременните хуманитарни и социални науки отвъд херменевтиката и критиката
 6. Проф. дсн Георги Д. Димитров, ФФ - “Преходът” – междудисциплинарна изследователска лаборатория
 7. Проф. дсн Ивайло Дичев, ФФ - Новата геометрия на социалното: Виртуалният обрат в гражданските практики и културното въображение 
 8. Доц.д-р Иван Кабаков, ФФ - Културно многообразие и диалог между култури 
 9. Проф. дфн Христо Кафтанджиев, ФЖМК - Митологичното мислене и как да го използваме в ефективните политически, журналистически, маркетингови и други социални комуникации (героичните наративи) 
 10. Доц. д-р Здравка Константинова, ФЖМК - Развитие на специализираната преса в България 
 11. Доц. д-р Мария Нейкова, ФЖМК - Историята на международните отношения в медийните дебати (няколко случая
 12. Доц. дсн Цветан Давидков, СФ - Национални и организационни култури (измервания и интерпретации) 
 13. Доц.д-р Рени Йотова, ФКНФ - Емигрантска литература от Източна Европа и културна идентичност 
 14. Доц. д-р Румяна Л. Станчева, ФСлФ - Европейска литературна мрежа: Аспекти на идентичността в модерните европейски романи 
 15. Доц. д-р Мирела Велева - “Европа” – идеи, идеологии, идентичност 
 16.  Проф. дфн Владимир Градев, ФФ - Мистика и модерност 
 17. Проф. дфн. Калин Янакиев, ФФ - Християнската философия и съвременните дебати за историята и човека 
 18. Доц. д-р Симеон Евстатиев, ФКНФ - Религиозен императив и социално действие в исляма 
 19. Доц. д-р Симеон Евстатиев и екип Семинар - „Религия и култура”
3 октомври 2018
22 март 2019 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ), Театър „Алма Алтер“

3 октомври 2018
22 март 2019 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ), Театър „Алма Алтер“

30 март 2018
Предприемчиви ли са българските млади учени? Търсят ли финансиране за научната си работа? Стремят ли се да доведат до реализация научния си продукт? Обмислят ли възможности за собствен бизнес или кариера в корпоративния сектор?

21 февруари 2018
Тази анкета на Фондация Карол Знание ще ни помогне да организираме подходящи обучения и да създадем нови възможности за амбициозни млади български учени, които искат да видят реализирани своите научни проекти. Ще Ви отнеме около 10 минути.

7 февруари 2018
Най-новата организация започва работа 25 години след старта на първата компания в групата на Карол.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria