Начало / Новини / Курсове на Докторантското училище на СУ
Новини
8.10.2009
Курсове на Докторантското училище на СУ

зимен семестър 2009-10 академична година

Проектът на СУ “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.

ВАЖНО!!

През зимния семестър на 2009-10 академична година ще се проведат 10-те курса, събрали най-голям брой участници до 30 октомври 2009 г.

Заявки за участие се подават по електронна поща на адрес с копие до . Срок за подаване на заявки 30 октомври 2009 г.

Списъкът на избраните курсове и разписанието на занятията ще бъдат публикувани тук до 5 ноември 2009 г. Начало на семестъра за докторанти 9 ноември 2009 г.

Ако избраният от вас курс не се проведе, можете да се запишете в друг през първата седмица от семестъра.

Преподаватели и анотации на курсовете им:

 1. Проф. Сава Джонев, ФФ - Дизайн, методи и интерпретация на изследвания в сферата на социалните науки
 2. Проф. дфн Искра Христова-Шомова, ФСлФ - Текст, контекст, интертекст. Цитиращият човек в науката, журналистиката и изкуството
 3. Доц. д-р Теодора Стоева, ФФ - Комуникативна култура 
 4. Проф. дфн Величко Руменчев, ФФ - Невербална комуникация в публичното общуване 
 5. Доц. д-р Боян Знеполски, ФФ - Съвременните хуманитарни и социални науки отвъд херменевтиката и критиката
 6. Проф. дсн Георги Д. Димитров, ФФ - “Преходът” – междудисциплинарна изследователска лаборатория
 7. Проф. дсн Ивайло Дичев, ФФ - Новата геометрия на социалното: Виртуалният обрат в гражданските практики и културното въображение 
 8. Доц.д-р Иван Кабаков, ФФ - Културно многообразие и диалог между култури 
 9. Проф. дфн Христо Кафтанджиев, ФЖМК - Митологичното мислене и как да го използваме в ефективните политически, журналистически, маркетингови и други социални комуникации (героичните наративи) 
 10. Доц. д-р Здравка Константинова, ФЖМК - Развитие на специализираната преса в България 
 11. Доц. д-р Мария Нейкова, ФЖМК - Историята на международните отношения в медийните дебати (няколко случая
 12. Доц. дсн Цветан Давидков, СФ - Национални и организационни култури (измервания и интерпретации) 
 13. Доц.д-р Рени Йотова, ФКНФ - Емигрантска литература от Източна Европа и културна идентичност 
 14. Доц. д-р Румяна Л. Станчева, ФСлФ - Европейска литературна мрежа: Аспекти на идентичността в модерните европейски романи 
 15. Доц. д-р Мирела Велева - “Европа” – идеи, идеологии, идентичност 
 16.  Проф. дфн Владимир Градев, ФФ - Мистика и модерност 
 17. Проф. дфн. Калин Янакиев, ФФ - Християнската философия и съвременните дебати за историята и човека 
 18. Доц. д-р Симеон Евстатиев, ФКНФ - Религиозен императив и социално действие в исляма 
 19. Доц. д-р Симеон Евстатиев и екип Семинар - „Религия и култура”
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria